Startersbegeleiding Begeleiding bij overnames
 • Eerste lijngesprek
 • Keuze van werkingsvorm: vennootschap / eenmanszaak
 • Opstellen van financieel plan
 • Administratieve taken: inschrijven kruispuntbank, aanvraag btw nummer, sociaal statuut, aanmelden sociaal secretariaat, ...
 • Advies bij organisatie van de administratie
 • Waardebepaling van onderneming
 • Opmaken businessplan
Boekhouding Fiscaal advies
 • Organiseren van de boekhouding
 • Nazicht boekhouding
 • Inboeken van aan- en verkoopfacturen, financiële verrichtingen en diverse verrichtingen
 • Budgettering en rapportering
 • Tussentijdse resultaatbespreking
 • Opmaak van de eindbalans
 • Opmaak van de jaarrekening
 • Opmaak winst/verliesrekeningen
 • Begeleiding van algemene vergadering en verslaggeving
 • Invullen van aangifte personenbelastingen aangifte vennootschapsbelasting
 • Fiscale optimalisatie
 • Verdediging belangen van cliënt bij controles
Andere Diensten
 • Adviesverlening inzake financieringen en financieringsmethodes voor activa
 • Invullen enquêtes en andere formaliteiten
 • Begeleiding bij notariële aktes
 • Successieplanning en erfopvolging